De Reformatie

De Reformatie was de religieuse revolutie die plaats had in de 16e eeuw. De belangrijkste leiders waren ongetwijfeld de Duitser Martin Luther ( Maarten Luther) (1483-1546) en de Fransman Jean Calvin (Johannes Calvijn) (1509-1546) die aan de basis stonden van een nieuwe kerk. Vooral Calvin's calvinisme werd erg populair in Nederland. Deze invloed kwam via vluchtelingenkerken in Engeland en Duitsland naar Nederland toe. De Reformatie was de basis voor het ontstaan van het Protestantisme ( afgeleid van protest tegen...). De Protestanten scheidden zich af van de Rooms-Katholieke Kerk omdat ze niet tevreden waren met veel gebruiken in de Rooms-Katholieke Kerk. In 1517 spijkerde de augustijner monnik Martin Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Het waren stellingen tegen de handel in aflaten en andere misstanden in de katholieke kerk van de middeleeuwen.