Pasen in Melveren

Zondag 16 april 2017

pasen

Het Sint-Godefriduskoor zingt mooie paasliedjes


Het Sint-Godefriduskoor zingt als openingslied:

Dit is de dag - Psalm voor Paaszondag

Om het lied te beluisteren moet men eenmaal klikken op het linker pijltje.


Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.

1.Breng dank aan de Heer want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.
Stammen van Israël, dank de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen.

2.De Heer greep in met machtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

3.De steen die de bouwers hebben
Versmaad die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

 


 

Gloria, gloria, in excelsis Deo.

Om het lied te beluisteren moet men eenmaal klikken op het linker pijltje.


1.Vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader

2.Heer enigeboren Zoon, Jezus Christus, Heer God,
Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed,
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

3.Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste Jezus Christus,
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.


 

Slotlied en Zegewens: 't Is Pasen

Om het lied te beluisteren moet men eenmaal klikken op het linker pijltje.


't Is Pasen en de zonne zendt
weer levenddoende kracht,
het nieuw geboren groen omtrent
dat in de weiden wacht.

Geen oude wet, geen zurend brood,
geen zonde meer die 't leven doodt.
't Is Pasen, 't is Pasen,
verrijzen wij,
met God verrijzen wij!

't Is Pasen en verrijzenis,
zingt elk vol dankbaarheid,
omdat de Heer verrezen is
die wierd in 't graf geleid.

 

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina