MELVEREN

Het 35 jarig bestaan van het Sint-Godefriduskoor van Melveren

op 1 mei 2009

Toespraak door Rita Deracourt

Mevrouw de Minister, Heer Burgemeester, Heren Schepenen, beste parochianen van Melveren,  lieve koorvrienden.

Het zangkoor van Melveren voorstellen hoeft misschien niet meer, de meesten  kennen en horen ons wel in elke zaterdag- of zondagsviering. Trouwens, velen onder U waren er ook toen we 5 jaren geleden, hier op dezelfde plaats ons 30- jarig bestaan vierden. Vandaag mogen we opnieuw feesten: 35 jaren zangkoor Melveren. Fier zeggen we dan ook: een hele prestatie! Weerom 5 erbij!

35jaar-koor

Gisteren, op 1 mei 2009 zullen we net 35 jaar bestaan en misschien is het toch goed om even te kunnen terugblikken en de voornaamste herinneringen op te halen.

U gelooft het of niet, maar reeds in 1943 werd er gezongen in onze kerk! Het koor bestond toen enkel uit losse zangers.

In 1963 fungeerde Victor Stas als dirigent en Herman Noblesse als organist. Het koor bestond uitsluitend uit mannen: Roger Velaers, Willy Lismont, Jefke Leclère, Jean D’Haen, Maurice Coenen, Gaston Velaers en Jefke Diels. Jefke is sedert 2006 terug bij ons koor.

In 1972 werd onder Pastoor Nickmans een nieuw koor opgericht met André Bellers als dirigent. Dit was het zogenaamde jeugdkoor dat aangevuld was met enkele ouderen als Roger Velaers(+), Willy Lismont(+), Jan Mansouck(+) en anderen.

In 1973 vroeg Louis Reekmans zaliger, toenmalig voorzitter van de kerkfabriek, aan Roger Velaers om eens te onderzoeken of er misschien de mogelijkheid bestond om met een nieuw zangkoor van start te gaan.

In maart 1974 belde Zuster Irma aan bij Roger met de vraag of hij enkele mensen wilde aanspreken om samen met de Zusters de professiemis van Zuster Kris Vijt op te luisteren op 1 mei van dat jaar. Zuster Irma zou dirigeren. Door het opluisteren van deze viering werd het fundament gelegd van het huidige Sint-Godefriduskoor!

In 1975 gaat Pastoor Nickmans op rust en werd Pastoor Jos Vandeborne aangesteld als hulpkaplaan. Professor Vanstraelen kreeg meteen de taak om het koor te leiden. De repetities werden gehouden in huize Emmaüs.Dit is het laatste huis aan de linkerkant voor de rotonde naar Metsteren en Nieuwerkerken. Hier had het koor gedurende lange tijd een vaste stek bij de Zusters om te repeteren.

Ondertussen is huize Emmaüs gesloten. De Zusters werden overgeplaatst naar andere locaties o.a in Velm en in huis Mariahove op de Engelbamp. We blijven de Zusters erg dankbaar voor de vele jaren van warm onthaal, waarbij ze elke donderdagavond hun living ter beschikking stelden voor onze zangers. Er waren zusters die erg blij waren dat we kwamen, want dan hoorden ze mooie gezangen en konden ze goed inslapen. Door hun vertrek werden we genoodzaakt een andere locatie te zoeken.

Vanaf 2006 hebben we van de parochie een mooi ruim lokaal gekregen, waar we graag elke donderdagavond naartoe trekken voor onze wekelijkse repetitie.

Maar even verder nu met onze geschiedenis. In die tijd werd er 1x per maand een hoogmis gezongen en het koor stond opgesteld tussen de hoofdaltaren in het koor van de kerk, terwijl de begeleiding gebracht werd door koster Noblesse, met een klein harmonium naast de zangers.

Toen echter Professor Vanstraelen overgeplaatst werd naar Rutten, waar hij Pastoor werd, waren we onze dirigent kwijt! Roger Velaers zaliger was bereid om ons te depanneren.

In september 1981 bracht Willy Lismont het goede nieuws dat Z.E.H. Jozef Klomp, directeur van het technicum, de leiding van het koor op zich wou nemen.

In januari 1981 was onze koster aan zijn welverdiende rust toe en werd zijn plaats ingenomen door Joske Vanreppelen aan het harmonium en later aan het orgel. Haar voorstellen hoeft zeker niet meer, want al is ze woonachtig in Hasselt, ze is met hart en ziel verbonden aan Melveren, de mensen van hier en elders en niet in het minst aan het zangkoor, waar ze met gedrevenheid en de nodige muziekkennis ons koor met vaste hand leidt.

Op 15 juni 1985 verliest Melveren zijn geliefde Pastoor Vandeborne. September 1985 heeft de parochie een nieuwe herder in de persoon van E.H. Jules Bongaerts, die zijn stempel zou drukken op de geschiedenis van onze kerk, orgel en koor, als grote restaurateur en hervormer. Ons kerkje werd wel door hem een pareltje. Een prachtige thuis om er in stilte te vertoeven, om er te bidden, om er misvieringen te bij te wonen. Waarvoor we hem steeds welgemeend dankbaar zijn én blijven! Het kerkorgel werd weer speelklaar gemaakt en het zangkoor verhuist sindsdien naar het hoogzaal.

Op 3 december 1985 overlijdt onze geliefde kosterorganist Herman Noblesse: een man met méér dan 50 jaren kosterschap in Melveren. Mét hem verdwijnt een stukje Melverense geschiedenis …
Na het ontslag van E.Heer Klomp neemt Roger zaliger het roer weer in handen.

Met de komst van Louis Vanbrabant als dirigent komt er ook een bestuur tot stand en op de eerste bestuursvergadering wordt de naam: ‘Sint-Godefriduskoor Melveren’ definitief aangenomen.

In 1987 werd  Roger Velaers de eerste voorzitter en is dit gebleven tot 1998. Op 16 september 1993 overlijdt de heer Louis Reekmans, één van de initiatiefnemers van het huidig koor en aan wie wij onze naam danken.

Op 27 september 1998 ging E.H.pastoor Bongaerts op rust en kregen we een nieuwe pastoor-proost: E.H. Herman Gilissen.
Ons koor telde toen 23 leden. Dit ledental is enigszins gewijzigd, andere gezichten kwamen en gingen.

In juni 2005 overlijdt onze erevoorzitter en pionier van het eerste uur Roger Velaers…Mét hem verliest het koor een man die veel voor zijn zangkoor overhad, een harde werker, een trekkersfiguur…daarbij moesten we ook een prachtige tenorstem missen.

Ons koor bleef niet gespaard… Onze opvolgervoorzitter Arthur Goossens moest, wegens ziekte, spijtig genoeg het voorzitterschap opgeven…. Maar ondanks zijn bewonderenswaardige moed en zijn wil om niet op te geven, nam de ziekte stilaan de bovenhand en overleed Tuurke nog maar pas op maandag 13 april jl.Ons koor is bedroefd om zijn heengaan, weerom verliezen we een voorzitter, die alles gegeven heeft voor zijn koor, maar Tuurke zou ons nu zeggen: vooruit jongens, niet achterom kijken en verder doen . We danken Tuurke voor het vele, stil en nuttig geleverd werk. Dit jaar, nu in de meimaand zou Tuurke 30 jaar lid zijn van ons zangkoor. Iets wat we hier zeker niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan. We zouden graag aan zijn echtgenote Gonda, een kleine attentie willen aanbieden, waarin alle koorleden hun erkentelijkheid en diepe dankbaarheid betuigen aan Tuurke.

Maar we moeten verder. Bij de laatste bestuursverkiezing werd Benny Tits unaniem tot voorzitter verkozen! Benny, je bent een waardige opvolger van Roger en Tuurke. We zijn blij en dankbaar dat je de leiding op je genomen hebt. Een niet te onderschatten taak, die Benny zeer ter harte neemt. Oprecht bedankt voor alles wat je voor het koor en haar leden doet!

35 jarig bestaan koor mELVERENMomenteel telt ons koor 14 dames en 3 heren.

Maandelijks wordt een bestuursvergadering gehouden onder het voorzitterschap van Benny.

Andere bestuursleden zijn: Ria Vliegen, ondervoorzitster, Joske Vanreppelen, onze organiste en leidster en ikzelf Rita Deracourt, schatbewaarster.

Gilberte Bessemans dirigeert ons koor met een vaste, gedreven hand! Zij is een grote en tevens niet te onderschatten hulp!

Verder mogen we rekenen op Octavie Groven, Nelly Dubois, Gonda Vanderlinden, Dora Smolders, Paula Jenaer, Jenny Herbots, Carla Bellers, Louke Festraets, Petra Tits, Georgette en Jefke Diels en Richard Ramharter. Van deze leden zijn er enkelen oa. Gilberte, Octavie en Georgette, die bijna of reeds bijna 35 jaren in ons koor zijn. Proficiat!

Het koor is tevens ook aangesloten bij de koorfederatie: Koor en Stem. Op regelmatige tijdstippen volgen onze leden zangnamiddagen, cursussen orgel- en dirigent in het Lemmensinstituut te Leuven.

bestuur koor

Het bestuur van het koor: van links naar rechts: Rita Deracourt, Jos Vanreppelen, Benny Tits en Ria Vliegen

Het hoofddoel van ons koor echter is en blijft: het opluisteren van de zaterdag- en zondagsvieringen, begrafenissen en gouden bruiloften. Daarbuiten nemen we ook deel aan festiviteiten als: sluiting van de meimaand op kasteel Nieuwenhoven, Sint-Godfriedviering in de Keelstraat, in het rustoord Meiland en in het Regionaal ziekenhuis Sint-Trudo. We helpen vieringen op te luisteren van buurtkoren, waarbij we dan mogen rekenen op de bereidwillige steun van Hugo Adams en de fanfare van Zoutleeuw. Soms reizen we ietsje verder en verzorgen we bv. de misviering in Holsbeek bij onze bejaarden , Kerstmis  in Hasselt in huis Hoste en vieren we Kerstfeest bij onze Zusters van Liefde in Velm.

Zo trachten we Gods Woord waar te maken in onze samenleving: doen zoals Hij het ons heeft voorgedaan! We zijn dankbaar om lid te mogen zijn van ons koor: een échte vriendengroep in lief en leed, die samen zingen en musiceren ten dienste van God en de medemens.

We hopen stilletjes zo te mogen verder doen….en we zouden het echt fijn vinden om hier binnen 5 jaren allen weer te mogen staan.

Tot slot: Heb je wat vrije tijd? Zing je graag mee? Wil je 2 uurtjes per week investeren voor de repetitie op donderdagavond? Dan zijn jullie van nu reeds hartelijk welkom in een fijne vriendengroep in ons lokaal hier schuin tegenover

 

In naam van al onze koorleden dank ik de stad Sint-Truiden voor hun financiële bijdrage, voor alle attenties, voor je luisterbereidheid, maar het meest omdat je er vandaag bij was om met ons mee te vieren

Hartelijk dank

Rita Deracourt

 

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina