MELVEREN

Het kasteel van Melveren

Gedurende drie honderd jaar is dit hof in het bezit geweest van de families van Mettecoven en de Schroots.  Leden van die families hebben in de stad voorname ambten bekleed als schepen, voogd, burgemeester.  Vooral de familie de Schroots had vele vertakkingen en was een hoog  aangeschreven stam die voorzeker in de stad en daarbuiten nog andere eigendommen bezat.
Er was een oude en een jonge tak, leden van de oude tak zijn de zwarte Schroots (wapenschild met drie zwarte kepers) en de jonge tak , de rode Schroots (wapenschuld met drie rode kepers en twee rozen) Voor velen bleef toch het hof aan de kerk hun voornaamste roots. 
Velen woonden hier, ze trouwden hier en werden hier begraven.  Als bewijs hiervan werd in 1965 bij het aanleggen van de  nieuwe Kerkstraat een grafsteen van burgemeester de Schroots teruggevonden.  Hij werd vrij recent tegen de gevel van de sacristie geplaatst.

Een zoon van de bewoners van dit kasteel, Jean-Jérôme de Schroots,  werd abt van de abdij van Flône (bij Hoei) van 1725 tot 1742. In zijn vaderstad Sint-Truiden werd deze abt in 1737 op grootse wijze gehuldigd.  De Rederijkerskamer Olijftak gaf bij die gelegenheid een dramatische voorstelling. Zeer zeker is er dan in Melveren ook feest gevierd.
Een bijna  levensgroot portret van hem vinden we in de pastorij.  Dit waardevolle schilderij is van de hand van J. Baptist Coclers. Dit portret werd jarenlang in de familie de Schroots bewaard in het geboortrehuis zelf van abt de Schroots. Vervolgens ging het over naar de familie de Lamberts Cortenbach die het overgemaakt heeft aan de kerk.

Na de Franse revolutie gaat het hof over naar Arnold Preudhomme de Borre die met Maria van de Hove gehuwd was.  Hun dochter huwt in 1820 met Pierre Chantraine  Na haar dood  verkocht haar  zoon het kasteel met bijhorende gronden en de oude pastorij aan baron de Lamberts Cortenbach (Terkelen)

In 1890 komt Wed. Waldon de Modave, geb. Marie-Louise de Lamberts Cortenbach en één van de vijf dochter van gouverneur Werner de Lamberts Cortenbacht, het leegstaande huis bewonen 

Daarna, tot aan de eerste wereldoorlog, werd het goed gehuurd door de Zusters Ursulinen, die er een kostschool voor meisjes hielden. 

Er volgden nog verschillende huurders zowel van herenhuis als van hoeve, maar langzamerhand komt het gebouw in veval.  In 1964 verlaat de laatste bewoner, de Heer Jean Mignon het huis.

Wat er dan nog overblijft wordt nog jaren bewoond door enkele gezinnen in niet te beste omstandigheden

Tenslotte verkoopt de familie Van Langendonck (Terkelen) in 1989 het goed aan de gebroeders Coëme die het herstellen en er hun restaurant naar overbengen.

 

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina