MELVEREN

Alle pastoors van Melveren vanaf de 12de eeuw tot heden

Pastoor van  tot toelichting
Hezels 12 de eeuw
de Comes Libert 1257
Petrus
Reynemus, Franco, Johannes 1272 3 kapelaans
Johannes 1349
Johannes van Melveren 1348
Gerardus van Helmont 1477
Henricus Tsoers
Petrus de Horne
Walter Adriani 1499
Servaas de Prato 1500
Jan van Syokkem 1521
Christof van Wailly 1528
Nicolaas Pyls 1532
Herman van Mettecoven 1542
Christiaan de Schoet 1559
Michaël Rethy (Twolders) 1566 1577
Jan Stassyns 1579
Arnold Hustin 1586
Hubert Dionisii 1617
Willem Princen 1620
Godfried Coemans 1627
Jan Maesbroecq 1656
Gisbert van Entbrouck 1658 1693
Jan van Hengel 1693
Petrus Menten 1712
Lambert Ceuleers 1758
Gilbert Snievaers bouw van huidige kerk - 1761
Tilman van den Hove verbannen in 1798
Kapelaan Michael Ant.Geets
G. Mathijs 1801 1804
Van den Hove komt terug in 1803
Johannes Epelen 1805
Geets 1816 teruggekeerd
Hendrik Bertrand 1816 1822
Lambertus Laenen 1822 bouw pastorie 1851
Damiaan Derconingen 1872
Martinus Coenen 1880
J. Baptist Leenders 1888
Silvester Bouveroux 1902 vergroting kerk
Paul Boelen 1915
Jan Geuskens 1919
Willem Vrancken 1921
Hendrik Groven 1947
Jozef Rouwet 1962
Laurent Nickmans 1970
Jos Vandenborne 1977
Jules Bongaerts 1985
Herman Gilissen 1998 2015
Priester van de Federatie 2016

 

Kort  na de moeilijke periode van de investituurstrijd  in en rond de abdij, (in de abdij kende men toen de strijd tussen Luppo en Lanzo) schijnt er ook in het geestelijk bestuur een duistere periode te zijn geweest.  Sommige oneerlijke lieden zochten zelfs in de kerk een middel om zich te verrijken.  En zo iemand treffen we hier in Melveren aan in de eerste jaren van de 12de. eeuw.  Een zekere Hezelo stelt zichzelf aan tot pastoor van Melveren.  Hij eigende zich alle renten toe, onder voorwendsel dat hij de kerk van Melveren in eeuwige pacht had ontvangen !

In het midden van de 14de. eeuw  is er opnieuw sprake van een priester-misdadiger !   Johannes van Melveren, een letterkundig geschoold en pienter man, die zijn talenten gebruikte voor gewone misdaden.  Hij was de leider van een opstand die de Vrede van Nieuwenhoven verbraken .  Hij trok met gewapende bendes uit de stad mee om in talrijke woningen in het land van Loon brand te stichten.

In 1500 werd hier zelfs een priester benoemd die nooit ter plaatse was, het was een leek, bewoner van het kasteel naast de kerk,  Jan van Mettecoven die zich bezig hield met het materiële aspect van de kerk, o.a. de bouw van de kerktoren.

In 1542 wordt Herman van Mettecoven tot pastoor benoemd.  Hij was tevens deken  van het concilie van Sint-Truiden

 

In de 17de.eeuw  is er een beschuldiging geweest van een pastoor die de pastorij en alle gronden die erbij hoorden in pacht gegeven had aan een inwoner van Melveren !

De bekendste pastoor is echter Gisbert Snievaers, bacalaureaat in de theologie van de universiteit van Leuven, oud-lector in theologie aan de abdij en deken van het concilie van Sint-Truiden.  Bij verschillende gelegenheden o.a. de verheffing van de relieken in St. Trudo en St. Eucherius hield hij het gelegenheidssermoen in de abdij ook bij de 1100ste verjaardag van de abdijstichting  in 1757 viel hem dezelfde eer te beurt.

Het is onder zijn stimulans dat de huidige kerk gebouwd werd.
Het is ook deze pastoor die voor het eerst een kapelaan liet benoemen en die werk maakte van een plaatselijke school in een zijvleugel van de oude pastorij.
De laatste pastoor van het ancien regime was Tilman Vanden Hove die op 4 november 1798 veroordeeld werd tot verbanning door het Franse schrikbewind.
En dan in de Franse tijd hebben we hier pastoor Mathijs die weigert de eed van trouw en gehoorzaamheid aan de Franse republiek af te leggen.  Hij wordt afgezet van zijn pastoorsfunctie maar hij doet rustig verder.  Dit moest slecht aflopen, hij werd aangehouden en opgesloten.  Waarschijnlijk werd hij naar een of ander Frans strafeiland  gevoerd waarvan hij niet meer is teruggekomen.

 

Een van de eerste pastoors na de Franse revolutie, in de Hollandse periode is pastoor Lambertus  Laenen. Hij was gedurende 50 jaar pastoor in Melveren.  Over zijn beleid vinden we in het parochiearchief zeer veel gegevens. 

laenen laenen

Een hoogtepunt was wel de heiligverklaring van Godfried Coart in 1867.  Hij laat een houten beeld van de nieuwe heilige maken door de Truierse beeldhouwer Janssen en laat ook een klein arduinen monument oprichten dat nu aan de ingang van de Kerkstraat staat.

Door de zorgen van Pastoor Laenen werd in 1851 begonnen met de bouw van de huidige pastorij.  De reden van deze pastorieverandering kennen we niet.  Men beweert dat de oude pastorie te vochtig zou zijn geweest voor de aan rheuma lijdende pastoor.  Het archief vermeldt alleen dat de bestaande pastorie met tuin geruild werd tegen de huidige kerkeigendom, een landerij die in het bezit was van de weduwe Chantraine, geboren Preudhomme de Borne (zie kasteel naast de kerk).

 

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina