MELVEREN

Het kasteel de Menten de Horne

Inhoud

Inleiding

Beschrijving van het kasteel de Menten de Horne

Elementen uit het leven van de familie de Menten de Horne

Stamboom van Armand, Georges, Eric en Odette de Menten de Horne

BronnenInleiding

De geschiedenis van het kasteel de Menten de Horne is nauw verbonden met de familie Menten uit Sint-Truiden.

Oorspronkelijk bevond zich op de huidige site waar nu het kasteel staat een agrarische aanhorigheid van de benedictinessenabdij van Nonnenmielen te Metsteren bij Sint-truiden. Dit goed kreeg de naam van de familie Menten omdat deze familie altijd een vooraanstaande rol heeft gespeeld in Sint-Truiden. Stamvader Jan Menten was wenne of pachter van de abdij van Nonnenmielen en woonde in 1497 in Horpmaal. Jan jr. huwde met een afstammelinge van het Truiense schepengeslacht de Lechy.  Dezelfde Jan werd in 1503 burgemeester van Sint-Truiden en tevens meier van de abdij van Nonnenmielen.  In  1565 was Arnold Menten schout van de abt.  Hendrik Menten was schepen en huwde in 1621 met Gertrudis van den Edelbampt.  Weduwe Menten woonde met haar 5 kinderen op de Varkensmarkt.  Het aanzien van de Mentens was zo groot dat ze met de titel van Jonker werden aangesproken alhoewel ze niet tot de adel behoorden.  In 1823 ontstond de echte adelijke tak, de Menten de Horne genaamd, die echter abrupt is uitgestorven door het heldhaftig overlijden van de jongste mannelijke telgen tijdens WO II.

Van 1814 tot 1820 in de Hollandse periode was Bonaventura de Menten burgemeester van Sint-Truiden en opnieuw van 1822 tot 1824. In het jonge België van 1832 tot 1836 was Théodore de Menten de Horne burgemeester. In 1831 nam Delgeur ontslag en de nieuwe burgemeester werd Théodore de Menten. Théodore werd geboren in 1789 en was burgemeester van Kortijs en Niel en later dus ook van Sint-Truiden. Jean-Théodore-Ferdinand- Leopold Menten liet in 1845-1846 op de historische grondvesten van de vroegere gebouwen het huidige kasteel bouwen in neo-classistische stijl. Hij overleed in 1860.   Hij was een belangrijke figuur in Sint-Truiden bij de gedwongen verkoop van de abdijgoederen kocht hij deze op en gaf ze terug aan de monnikken.

Tijdens de aanvallen door de Fransen hebben de zusters van het naburige Nonnenmielen zich verborgen in het kasteel de Menten, samen met de relieken van Christina en andere schatten van het klooster.  Na hun terugkeer na de vlucht naar Duitsland is de laatse abdis Barbara de Ballonfaux in 1798 gestorven in het kasteel de Menten.

Het Ridders de Menten de Horneplein in Sint-Truiden Klik op de foto om te vergroten.

In  Sint-Truiden herinnert een plein, het Ridders de Menten de Horneplein, vlakbij het stadspark aan de twee zonen van de laatste de Menten de Horne die het kasteel bewoonde.  Het waren Georges en Eric de Menten respektievelijk van 1913 en 1914.

Beide broers sneuvelen in de 2de. wereldoorlog.

Eric de Menten de Horne Klik op de foto om te vergroten.

Georges was in Engeland Flying officer bij de RAF. Bij het terugkomen van zijn 27ste  vlucht boven Duitsland doet hij een ongelukkige landing en sterft in de nacht van 1 op 2 januari 1944.  Hij werd in Engeland begraven. Klik hier voor meer informatie

Eric trad in dienst van de ‘Intelligent Service’ en inlichtingendiensten. Hij was lid van het Comète-netwerk. Dit netwerk werd in het begin van de tweede oorlog opgericht om geallieerde piloten, die neergestort waren, te helpen ontsnappen. Eric heeft een veertigtal in ons land neergekomen geallieerde vliegers tot Parijs geloodst.  Begin 1943 wordt hij  verwittigd dat zijn overste aangehouden is. Zoals overeengekomen komt hij naar Brussel om hem te vervangen, doch bij zijn aankomst wordt hij door de Duiters opgewacht en ter dood veroordeeld.  Hij wordt als weerstander gefusilleerd op 20 oktober 1943 op de Nationale Schietbaan  te Schaarbeek (Brussel). Hij werd daar begraven op het ereperk der gefusilleerden - graf nr. 118, rij VII. Klik hier voor meer informatie

Eric de Menten de Horne Klik op de foto om te vergroten.

Eric de Menten de Horne Klik op de foto om te vergroten.

Tijdens de herdenkingsmis van ridder Eric de Menten de Horne in de Salvator Mundi kerk van Melveren (Sint-Truiden), op 30 oktober 1943, werd de Brabançonne gedempt uitgevoerd. Maar de Duitse bezetter vond dit nog te luid en ridder Armand de Menten de Horne samen met de priester, de organist en enkele sympathisanten werden opgepakt. Na de oorlog verliet de 63-jarige ridder Armand de Menten de Horne de gevangenis van Merksplas zwaar ziek en stierf in 1946. Er werd beslist dat hij zou vermeld worden als " gestorven voor het vaderland".

 

 

 

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

 

Beschrijving van het kasteel de Menten de Horne

Het kasteel de Menten de Horne langs de kant van Melveren Klik op de foto om te vergroten.

Dit neoclassicistisch gebouw is gelegen in een park met zeer mooie bomen. Daarond bevinden zich enerzijds een weide met oude fruitbomen en anderzijds een grote plantage met laagstamfruit (appelen en peren).

Oorspronkelijk verbond een dreef het gebouw met de Diestersteenweg. Deze zijde van het kasteel is dus allicht de voorzijde.

Het kasteel de Menten de Horne langs de Diestersteenweg Klik op de foto om te vergroten.

Later, na de tweede wereldoorlog werd het kasteel via de andere zijde verbonden via een nieuwe dreef die loopt in de richting van Melveren-Centrum en die een snelle verbinding geeft tot de Hasseltsesteenweg. Deze zijde werd toen de voorzijde.

Vanaf ongeveer 1970 werd deze dreef afgesloten en wordt opnieuw de toegangsweg via de Diestersteenweg gebruikt.

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

 

Elementen uit het leven van de familie de Menten de Horne

Adelijke titel echtgenoot Leden van de stamboom de Menten de Horne Gehuwd met
Jean Menten (? - ?)
• Geboren: ?
• Gestorven: ?
• Burgemeester van Sint-Truiden in 1503.
• Meier van de abdij van Miele in Metsteren.
• Jean Menten is de oudste bekende voorvader van de familie de Menten de Horne.
?
Jean Menten (? - ?)
• Geboren: ?
• Gestorven: ?
• Griffier van het hof van Justitie te Sint-Truiden
• Deze Jean Menten wordt als stamvader genoemd in de publicaties van het vermaarde Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
• Hij huwde op 30 juni 1620 met Gertrude van Bierbeek.
Gertrude van Bierbeek
• Gedoopt op: 29 november 1591
  ? ?
Gisbert Menten(1657-?)
• Geboren: 27 september 1657 Sint-Truiden
• Overleden: ?
• Hij is de vader van Jean Henri Menten.
Marie Vander Boenten (1662-?)
Jean Henri Menten (1705-1765)
• Geboren: 26 januari 1705 Sint-Truiden
• Overleden: 12 februari 1765 Sint-Truiden
• Leeftijd: 60 jaar
• Huwelijk: 14 januari 1749 (O.L.Vrouwkerk te Sint-Truiden)
• Aantal kinderen: 1
Elisabeth Cunéra Minsen (? - ?)
Ridder
(werd postuum op 14 augustus 1823 erkend in de erfelijke adel met de titel ridder)

Léon François de Menten de Horne (1752-1822)
• Geboren ⇒ gedoopt: 3 september 1752 in de O.L.Vrouwkerk te Sint-Truiden
• Overleden: 23 augustus 1822 in kasteel Horne te Sint-Truiden
• Leeftijd: bijna 70 jaar
• Huwelijk: 9 juli 1776 (Sint-Germanus te Tienen) • Aantal kinderen: 11
• Léon François is een zoon van Jean Henri Menten.
• Léon François Menten, tout court, was de eerste met de naam Menten die zich het particule de aanmatidge en wel ter gelegenheid van zijn huwelijk (Tirlemont 9 juli 1776) met Anne-Cathérine de Looz-Corswarem.
• Volgens het overlijdensbericht van Anne-Cathérine de Looz-Corswarem overleed zij in 22 oktober 1796 in Chateau de Horne. Zij verbleef voor 22 oktober 1796 in dat kasteel waarvan zij eigenaar was (klik hier voor de bron).
• Hij werd op 22 augustus 1780 benoemd tot schepen van de abt in het hoog gerechtshof van Sint-Truiden, als opvolger van Schoonaerds.
Hij verkreeg 3 jaar later op 3 december 1783 het kasteel Horne of Heurne met bijhorende gronden. Toen voegde hij de naam Horne aan zijn naam toe, zodat hij zich voortaan Léon François de Menten de Horne noemde.
• Ongeveer gelijktijdig werd hij ridder der Christus-orde. Dit was voor hem de aanleiding om voortaan de titel van ridder te voeren.
• Hij koos als wapenschild een rood kruis op een gouden veld.
• Hij werd postuum door Koning Willem I op 14 augustus 1823 erkend in de erfelijke adel met de titel van ridder.
• Hij was de vader van Bonaventure Jean Marie en van Jean Théodore Ferdinand Léopold.
• Hij verborg de relieken van Trudo en Eucherius na de vlucht van de laatste abt Knapen naar Duitsland 1794-1806.
• De naam van sommige van zijn 11 kinderen:

ο Léon Pierre Adrien Clément Menten (1777-1841): is de oudste zoon.
Geboren ⇒ gedoopt: op 9 mei 1777 in de O.L.Vrouwkerk te Sint-Truiden
Overleden op 19 december 1841 te Leuven.
Hij huwde op 7 december 1804 te Longchamps (Namen) met zijn half-nicht Marie Emmanuelle Josèphe Françoise de Looz-Corswarem (1774-1837).
Marie Emmanuelle Josèphe Françoise de Looz-Corswarem werd geboren (gedoopt) op 24 december 1774 te Landelies ( op 11 km van Charleroi) en overleed op 11 april 1837 te Luik.
De moeder van Léon Pierre Adrien Clément Menten nl. Anne-Catherine de Looz-Corswarem was de half-zuster van de vader van Marie Emmanuelle Josèphe Françoise de Looz-Corswarem nl. hertog (=duc) Guillaume Josephe Clément de Looz -Corswarem (1732-1803).
Léon Pierre Adrien Clément Menten werd in 1816 erkend in de erfelijke adel met de titel van ridder overdraagbaar op alle afstammelingen en werd benoemd in de Ridderschap van Limburg.
Hij werd in 1823 tot baron bevorderd, overdraagbare titel bij eerstgeboorte.
Hij komt op de eerste adellijst van het Koninkrijk der Nederlanden van 1825 voor als baron! en ridder!.
De eerste titel met recht van eerstgeboorte, de tweede overgaande op alle mannelijke afstammelingen.
Hij schreef dan ook: Léon Pierre Adrien Clément baron et chevalier de Menten de Horne de Lonchamps.
Volgens de Nederlandse onderzoeker M. G. Wildeman is dit weer een voorbeeld , hoe weinig waarde men kan hechten aan het zgn. historische gedeelte der adeldiploma's, en hoe lichtvaardig in het begin van de 19de eeuw de adelgunsten werden verleend. (klik hier voor de bron)
Hij had twee kinderen: een zoon die jong stierf en een dochter zodat deze tak uitstierf.

ο Bonaventure Jean Marie de Menten de Horne (1779-1823)
Geboren 25 februari 1779 Sint-Truiden en overleden op 24 januari 1823 te Sint-Truiden.
Hij werd in 1816 erkend in de erfelijke adel, met de titel van ridder overdraagbaar.
Burgemeester van Sint-Truiden.

ο Joseph de Menten de Horne (1780-1819)
Burgemeester van Nieuwerkerken.

ο Charles François Bernard (1783-1784)

ο Hubert Luis Gisbert de Menten de Horne (1785-1813):is het 6de kind.
Hij was al overleden voor de adel werd hersteld.
Hij was getrouwd met Pauline de Rasquin (1797-1852).
Hij had 4 zonen die uit hoofde van hun grootvader toch tot ridder werden bebevorderd.

ο Jeanne Catherine Josèphe de Menten de Horne (1787-1856):
Geboren juli 1787 Sint-Truiden
Overleden op 7 juni 1856 te Brussel.
Jeanne de Menten de Horne was getrouwd met baron François Guillaume Joseph de Waha de Baillonville (1798-1868).
Na haar huwelijk kreeg ze de naam: Jeanne Catherine Josèphe Baronne de Waha de Baillonville.

ο Jean-Théodore Ferdinand Léopold de Menten de Horne (1789-1860):is het 9de kind.
Geboren 2 juni 1789 te Sint-Truiden
O verleden op 8 oktober 1860 te Sint-Truiden.
Hij trouwde op 17 mei 1814 met Marie Françoise Frédérique de Stappers (3 febr.1790 Sint-Truiden - 12 nov.1869 Sint-Truiden). Zij was de dochter van Willem de Stappers-Vanderstraeten, laatste "heer van de Heerlijkheid Brustem". Willem overleed op 57-jarige leeftijd tijdens zijn verblijf in Maastricht en werd er begraven in een noorderkapel van de Sint-Servaaskerk.
Werd lid van de Ridderschap van Limburg.
Lid van de Provinciale Staten van Limburg.
Burgemeester van Kortijs, Niel en Sint-Truiden.
Arrondissementscommissaris in Hasselt.
Jean-Théodore Ferdinand Léopold de Menten de Horne was op 2 juni 1847 eigenaar van de watermolen van Straeten (Sint-Truiden). De molen bleef tot 1909 in handen van de familie de Menten de Horne. Toen werd ze verkocht aan landbouwer Hubert Benaets die ze in dat zelfde jaar afbrak.

ο Alard Joseph Louis de Menten de Horne (1795-1823):
Geboren 25 februari 1779 Sint-Truiden en overleden op 24 januari 1823 te Sint-Truiden.

Anne-Cathérine de Looz-Corswarem (1755-1796)
• Geboren (doopsel): 28 juli 1755 in l'église Saint-Thibaut te Jandrain (Jandrenouille - tussen Hannut en Jodoigne)
• Overleden: 22 oktober 1796 in Kasteel Horne te Sint-Truiden
• Leeftijd: 41 jaar
• Gravin de Looz Corswarem
• Dochter van graaf Joseph Clément Cajé Marie Mathieu de Looz-Corswarem (1696-1761) en Marie Cathérine du Jardin (1724-?).
Ridder Bonaventure Jean Marie de Menten de Horne (1779-1823)
• Geboren: 25 februari 1779 Sint-Truiden
• Overleden: 24 januari 1823 Sint-Truiden
• Leeftijd: 44 jaar
• Aantal kinderen: geen | Hij bleef ongehuwd zodat met hem deze tak uitstierf.
• Bonaventure Jean Marie de Menten de Horne is een zoon van Léon François de Menten de Horne.
• Hij is een broer van Jean-Théodore Ferdinand Léopold de Menten de Horne.
• Werd in 1816 erkend in de erfelijke adel, met de titel van ridder overdraagbaar op al zijn afstammelingen en met benoeming in de Ridderschap van Limburg.
• Burgemeester van Sint-Truiden van 1814 tot 1820.
• Burgemeester van Sint-Truiden van 1822 tot aan zijn dood in 1823.
• Schepen in het hooggerechtshof van Sint-Truiden.
• Werd als burgemeester voorafgegaan door: Johannes van den Berck tot 1814.
• Werd als burgemeester van Sint-Truiden opgevolgd door: Johannes van den Berck in 1823.
Bleef ongehuwd.
  Jeanne Catherine Josèphe de Menten de Horne (1787-1856):
• Geboren: op juli 1787 te Sint-Truiden.

In de bronnen, die wij konden raadplegen, worden verschillende geboortedata gegeven. Een bron zegt 6 mei 1786. Een ander bron geeft 25 februari 1787 als geboortedatum. Wij hebben ons gebaseerd op het overlijdensbericht waarin als datum van overlijden 7 juni 1856 op de leeftijd van 68 jaar en 11 maanden wordt aangegeven. Daaruit concluderen we dat de geboortedatum juli 1787 moet zijn.

• Overleden: op 7 juni 1856 te Brussel.
• Leeftijd: 68 jaar en 11 maanden
• Zij trouwde op 9 april 1823 met Baron François Guillaume Joseph de Waha de Baillonville (1798-1868).
• Haar vader Léon François de Menten de Horne die sedert 3 december 1783 eigenaar was van het kasteel was enkele maanden voordien overleden( op 23 augustus 1822).
In dat gezin met elf kinderen moest men dus de goederen verdelen.
Vermoedelijk om geen versnippering te krijgen kwam het kasteel met bijhorende gronden in handen van de echtgenoot van Jeanne nl. Baron François Guillaume Joseph de Waha de Baillonville die de zoon was van een rijke adellijke familie uit Ballonville (prov. Namen) op 8 km boven Marche-en-Famenne (prov.Luxemburg).
We kunnen dit afleiden uit de vaststelling dat de Primitieve kadaster legger vermeldt dat ridder Frans Willem de Waha (= Baron François Guillaume Joseph de Waha de Baillonville) eigenaar was op dat ogenblik.
Omdat zij geen mannelijke nakomelingen hadden kwam vermoedelijk hierdoor later het kasteel en bijhorigheden in handen van de broer van Jeanne nl. Jean-Théodore Ferdinand Léopold de Menten de Horne.
Jean-Théodore-Ferdinand- Leopold Menten liet in 1845-1846 op de historische grondvesten van de vroegere gebouwen het huidige kasteel bouwen in neo-classistische stijl.

• Aantal kinderen: 1

ο Emerence Louise Emmannuelle barones de Waha Baillonville (1824-1906) huwde twee maal.
Geboren : op 27 januari 1824 te Sint-Truiden, kasteel de Menten de Horne
Overleden : op 1906
Eerste huwelijk op 13 oktober 1842 met baron Armand Alphonse de Clebsattel de Cernay (12 oktober 1812 Metz - 26 oktober 1855 Fraineux-Luik)
Ze kregen twee kinderen:
  ◊ Jean Charles Marie Armand Emmanuelle de Clebsattel de Cernay, baron (geboren: 04-04-1847 te Sint-Truiden, overleden: 15-10-1868 te Venetië )
  ◊ Marie Ange Henriette de Clebsattle de Cernay (geboren:1849, overleden: )
Tweede huwelijk op 16 oktober 1861 met Lambert Richard Edmond de Rijkman de Betz (1819 - )

Baron François Guillaume Joseph de Waha de Baillonville (1798-1868)
• Geboren: 15 januari 1798 te Wanne
• Overleden: 3 december 1868 te Saint-Jean-ten-Noode
• Leeftijd: 70 jaar
• Hij verkreeg van Koning Willem I de adeltitel van baron in 1816.
• Hij was (tijdens de Nederlandse periode) Limburgs provincieraadslid namens de stedelijke stand van Sint-truiden van 1823 tot 01-07-1826. Hij was lid geworden als plaatsvervanger van de op 24 januari 1823 overleden Bonaventure Jean Marie de Menten de Horne
• Hij was lid van de Ridderschap der provincie Limburg.
• Hij was tot 1848 eigenaar van de "Panoven Krakeelbosch" te Melveren met adres Pannenhoven Melveren te Sint-truiden. Dit is nu een bosperceel gelegen in pannenhoven voorbij nr. 14. Deze panoven bestond uit een oven voor tienduized pannen en een linie overdekte droogplaats of daken. In 1848 werd de panoven afgebroken.
• Hij was na de dood van Léon François de Menten de eigenaar geworden van het kasteel de Menten de Horne (zie hierlangs).
Ridder Jean-Théodore Ferdinand Léopold de Menten de Horne (1789-1860)
• Geboren: 2 juni 1789 Sint-Truiden
• Overleden: 8 oktober 1860 Sint-Truiden
• Leeftijd: 71 jaar
• Aantal kinderen: 3

ο Marie Thérèse Flore de Menten(1814-1851) huwde in 1841 met Guillaume de Stappers (1809-1873)

ο Léon de Menten (1815-1888) huwde in 1843 met Virginie Wyns de Raucour (1821-1899)

ο Odillon de Menten (1826-1879)

• Jean-Théodore Ferdinand Lépold de Menten de Horne was het 9de kind van Léon François de Menten
• Werd lid van het Ridderschap van Limburg
• Maire van Kortijs en Niel
• Burgemeester van Sint-Truiden van 1832-1836.
• Lid van de Provinciale Staten van Limburg.Gematigd liberaal.
• Arrondissementscommissaris in Hasselt van 1840-1846.
• Werd als burgemeester voorafgegaan door: Nicolas Delgeur.
• Werd als burgemeester van Sint-Truiden opgevolgd door: Mathieu Gillis.
• Was op 2 juni 1847 eigenaar van de watermolen van Straeten (Sint-Truiden). Zie hierboven.
Marie de Stappers (1790-1869)
• Leeftijd: 79 jaar
• Dochter van Willem de Stappers-Vanderstraeten, laatste heer Brustem.
Ridder Léon de Menten de Horne (1815-1888)
• Geboren: 1815 Sint-Truiden
• Overleden: 1888 Sint-Truiden
• Leeftijd: 73 jaar
• Aantal kinderen: 5
• Naam kinderen: Léontine (1846-1884), Albert (1848-1920), Léon (1849-1877), Armand (1853-1939), Marie (1855-1929)
• Léon de Menten de Horne is de jongste zoon van Jean-Théodore Ferdinand Lépold de Menten de Horne
• Conservatief katholiek. Gemeenteraadslid 1843-1857.
• Was provincieraadslid van 1856-1888. Werd opgevolgd door zoon Armand.
• Was gedeputeerde van 1857-1888 voor de Provincie Limbuerg. Hij werd opgevolgd door Coemans.
• Kasteelheer te Horne Sint-Truiden.
• Attaché bij de ere-legatie Spaans hof.
• Voorzitter Landbouwcommissie en landouwmaatschappij Limburg.
• Ondervoorzitter Centrale Landbouwmaatschappij België.
• Voorzitter landbouwafdeling kanton.
• Vertegenwoordiger Nationale Maatschappij Belgisch trekpaard.
• Lid inspectieraad bedelaarsgesticht Rekem.
• Begraven in Melveren.
Thérèse Weyns de Raucour (1821-1891)
• Leeftijd: 70 jaar
Baron Albert Ghislain Robert de Menten de Horne (1848-1920).
• Geboren: 16 januari 1848 Sint-Truiden
• Overleden: 16 mei 1920 Brussel
• Leeftijd: 72 jaar
• Aantal kinderen: 1
• Albert Ghislain Robert de Menten de Horne is een zoon van Léon de Menten de Horne
• Werd baron in 1871.
• Was provincieraadslid voor Limburg (1900-1912) als opvolger van zijn broer Armand.
• Katholiek volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Hasselt (1912-1914).
• Eigenaar van het kasteel de Menten de Horne.
• Zoon van Léon de Menten de Horne.
• Broer van Armand, Jules en Odilon.
• Vader van Armand de Menten de Horne.
• Hij werd begraven in Melveren.
Jeanne Malou (1852-1917)
• Leeftijd: 65 jaar
• Huwelijksdatum: 10 september 1878.
Ridder Armand de Menten de Horne (1881-1946)
• Geboren: 1 januari 1881 in Elsele(Ixelles) Brussel
• Overleden: 13 december 1946 in Bon-Secours, dit is een dorp in Henegouwen gelegen tegen de Franse grens.
• Leeftijd: 65 jaar
• Aantal kinderen: 3
• Armand de Menten de Horne is een zoon van Albert Ghislain Robert de Menten de Horne
• Verloor zijn twee zonen Eric en Georges in twee maanden tijd.
• Werd krijgsgevangene tijdens de 2de Wereldoorlog en verbleef in gevangenschap in Merksplas. Tijdens een herdenkingsmis werd de Brabançonne gedempt uitgevoerd. Maar de bezetter vond dit nog te luid en Armand werd samen met de priester, de organist en enkele sympathisanten opgepakt. Na de oorlog verliet de 63-jarige ridder de gevangenis van Merksplas zwaar ziek, en stierf in 1946. Er werd beslist dat hij zou worden vermeld als "gestorven voor het vaderland".
Yvonne Pauwels (1889-1953)
• Geboren: 10 november 1889 in Sint-Gilles (Saint-Gilles) Brussel
• Overleden: 11 april 1953 in Ukkel (Uccle) Brussel
• Leeftijd: 64 jaar
Ridder Georges de Menten de Horne (1913-1944)
• Geboren: 5 mei 1913 in Brussel
• Overleden: in de nacht van 1 naar 2 januari 1944 in Duitsland
• Leeftijd: 31 jaar
• Aantal kinderen: geen
• Georges de Menten de Horne is een zoon van Armand de Menten de Horne
• Was leerling aan het College Braine-l’Alleud en Sint-Bonfaciusinstituut Brussel.
• Stage bankwezen. Reserve-onderluitenant 1ste Gidsen. Mobilisatie in wielrijderseskadron 6de Infanteriedivisie.
• Georges de Menten de Horne was in 1940 gemobiliseerd als reserveonderluitenant-vlieger bij het 1e regiment Gidsen.
• Hij werd krijgsgevangen genomen Wolsberg(D.) tot augustus 1940.
• Na zijn repatriëring naar België ontsnapte hij en vlucht via Frankrijk en Spanje naar Engeland.
• Vlucht via Zwitserland-Frankrijk-Algerije en gevangene van de Fransen tussen februari en augustus 1941.
• Ontvlucht met zes makkers in tiendaagse boottocht van Oran in Algerije via Gibraltar (GB.) in augustus en verder naar Engeland oktober 1941.
• Hij kreeg in Engeland een opleiding als navigator in het 550ste Squadron .
• Luitenant-vlieger (Flying Officer) Georges de Menten de Horne kwam om het leven als navigator aan boord van een Avro Lancaster DV345 bommenworper van het 550ste squadron tijdens een raid op Berlijn in januari 1944. De machine crashte tijdens de terugkeer van hun 27ste vlucht zo’n 8 mijl ten zuidoosten van Spalding, bij Whaplode Drone, Lincolnshire. De hele bemanning (Georges en de 7 andere bemanningsleden - 4 canadezen en 3 Britse piloten) kwam om het leven.
• Hij werd aanvankelijk begraven op het Brookwood Military Cementery in Surrey, Groot-Brittanie waar een Belgisch ereperk lag.
• Hier werd hij op 25 oktober 1949 ontgraven en gerepatrieerd naar een grafkelder te Melveren.
• Broer Eric werd door de Duitsers als verzetsman gefusilleerd. Maar Sint-Truiden eert nog steeds op diverse manieren deze vliegenier. Er werd een plein naar hen genoemd (het de Menten de Horneplein). Op één van de twee pilaren die de toegang tot het park flankeren, werd een gedenkplaat geplaatst.
Ghislaine May (1917-1939)
• Geboren: 18 april 1917 in Londen
• Overleden: 5 januari 1939 in Brussel
• Leeftijd: 21 jaar
• Was gehuwd met Georges op 18 januari 1938 in Brussel en stierf een jaar later.
Ridder Eric de Menten de Horne (1914-1943)
• Geboren: 14 november 1914 in Brussel
• Overleden: 20 oktober 1943 in Brussel (terechtgesteld)
• Leeftijd: 29 jaar
• Aantal kinderen: geen
• Eric de Menten de Horne was een zoon van Armand de Menten de Horne.
• Reserve-wachtmeester 6de artillerie. Lid inlichtingsdienst en pilotenhelper.
• Hij was actief in het verzet tijdens de 2de Wereldoorlog. Op 7 februari 1943 werd hij te Brussel, met andere verzetslui, opgepakt. Hij werd gebracht naar de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis.
• Hij werd ter dood veroordeeld op 5 mei 1943 en op 20 oktober 1943 gefusilleerd op de nationale schietbaan te Brussel.
• In zijn laatste brief, die bewaard is gebleven, schreef hij te sterven "voor België, voor de Koning en voor Uw aller vrijheid..."
• Hij werd herbegraven op het kerkhof van Melveren in 1949.
• Hij was de broer van Georges en Odette de Menten de Horne.
  Odette Marie Ghislaine de Menten de Horne (1922-1948)
• Geboren: 30 november 1922 in Brussel
• Overleden:9 november 1948
• Begraven te Melveren
• Leeftijd: 26 jaar
• Aantal kinderen: geen
• Was de dochter van Armand de Menten de Horne en de zus van Georges en Eric de Menten de Horne.
Pierre Lambert Auguste Christian Nieuwenhuys (1919-2012)
• Geboren: 16 november 1919 in Elsene (Ixelles) Brussel
• Overleden: 18 oktober 2012 in Ottignies
• Begraven : 24 oktober 2012 te Beuzet-Gembloers-Namen.
• Leeftijd: 92 jaar
• Huwde op 6 augustus 1947 te Sint-Truiden met Odette die toen 25 jaar was. Maar een jaar later stierf Odette
• Huwde in 1952 met Elisabeth Marie Josèphe van den Berghe (1928-1957). Zij kregen 4 kinderen.
• Huwde na de dood van Elisabeth met Monique Marie Ghislaine d'Hanins de Moerkerke (1929-2019).

 

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

 

Stamboom van Armand, Georges, Eric en Odette de Menten de Horne

Van onder naar boven: kind van...


Familielid de Menten Gehuwd met →
op
Echtgenote
Gisbert Menten (1657-?) ? Marie Vander Boenten (1662-?)
Jean Henri Menten (1705-1765) 1749 Elisabeth Cunéra Minsen (?-?)
Léon François de Menten de Horne(1752-1822) 1776 Anne-Catherine de Looz-Corswarem (1755-1796)
Jean-Théodore Ferdinand Léopold de Menten de Horne (1789-1860) 1813 Marie de Stappers (1789-1869)
Léon de Menten de Horne (1815-1888) 1843 Thérèse Weyns (1821-1891)
Albert Ghislaine Robert de Menten de Horne (1848-1920) 1878 Jeanne Malou (1852-1917)
Armand de Menten de Horne (1881-1946) 1912 Yvonne Pauwels (1889-1953)
Georges de Menten de Horne (1913-1944)

Eric de Menten de Horne (1914-1943)

Odette de Menten de Horne (1922-1948)
1938

-

1947
Ghislaine May (1917-1939)

-

Pierre Nieuwenhuys (1919-2012)


Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

Bronnen

 

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina