MELVEREN

Allerhande weetjes


Heeft u een gezond gewicht? Doe de test.


Er is een eenvoudige methode om te bepalen of je zwaarder bent dan gezond voor je is. Dat is het berekenen van de Body Mass Index (BMI), ook wel Quetelet Index genaamd. Je kunt je BMI uitrekenen door je lichaamsgewicht (in kg) te delen door je lengte (in meter) in het kwadraat.

BMI=gewicht in kg/(lengte in m)²

Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij een computerprogramma in JavaScript geschreven dat u toelaat automatisch uw Body Mass Index te berekenen

Geef uw gewicht in kg:

Geef uw lengte in cm:

Uw BMI = kg/m²

Dit betekent:

De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.


BMI Resultaat
<18,5 Ondergewicht
18,5 - 25 een gezond gewicht
25 - 30 overgewicht
30 - 35 obesitas
35 - 40 ernstige obesitas
> 40 morbide obesitas

De bovenstaande tabel komt overeen met de Internationale Classificatie van de WHO (= World Health Organisation) voor volwassenen volgens de BMI in ondergewicht, overgewicht en obesitas.

Toelichting:

De Body Mass Index geeft een indicatie of je een gezond gewicht hebt. De berekening is het meest betrouwbaar bij een grotere afwijking, zoals ernstig over- en ondergewicht. Bij BMI's die net op de grens zitten, klopt de uitkomst niet altijd. Bovendien gelden voor zeer gespierde mensen en kinderen andere grenswaarden. De BMI zegt niets over je vetpercentage en de manier waarop het vet over het lichaam verdeeld is. Om te bepalen of je te zwaar bent, is het daarom verstandig om ook naar je middelomtrek te kijken.

Het bijzondere van de BMI is dat deze voor mannen en vrouwen vrijwel gelijk uitvalt, hetgeen voor biometrische getallen zeldzaam is. Daarnaast is deze index redelijk onafhankelijk van de leeftijd. Dit maakt het mogelijk voor alle volwassenen dezelfde richtlijnen te hanteren.

Aanvullende methodes:

Het is soms handig om daarom ook naar je vetpercentage en middelomtrek te kijken. De middelomtrek kun je zelf meten met een meetlint. Een goede meting van je vetpercentage is erg lastig en kan het beste door een arts of andere hulpverlener worden uitgevoerd.

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

Kent u uw reactiesnelheid? Bent u snel of traag? U weet het niet. Meet het nu!


Klik onder het vierkant op start. Zodra de kleur binnen het vierkant verandert druk je op stop. De aangegeven tijd is je reactietijd.


 

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

 

Het Limburgs Volkslied - Maarten Cox


Om het lied te beluisteren moet men klikken op het linker pijltje

Limburgs volkslied - Limburg, mijn vaderland

Waar in ’t bronsgroen eikenhout,
’t nachtegaaltje zingt;
Over ’t malse korenveld,
’t lied des leeuweriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt,
langs des beekjes boord.

Refrein
Daar is mijn vaderland,
Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

Waar de brede stroom der Maas,
statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas,
kostelijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bos,
overheerlijk gloort.

Refrein
Daar is mijn vaderland,
Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

Waar der vaadren schone taal,
klinkt met heldre kracht;
Waar men kloek en fier van aard,
vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon,
’t hart des volks bekoort.

Refrein
Daar is mijn vaderland,
Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn vaderland,
Limburgs dierbaar oord!

Maarten Cox

Maarten Cox is een Limburgse zanger geboren in Neerpelt op 30 maart 1985.

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

Limburg allein - Jo Erens


Om het lied te beluisteren moet men klikken op het linker pijltje

Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Es mie awd Limburg,
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Dao, woo ich geboare bin
Woo m'n awwesjhoes nog steijt
De taal, die ich toch zo gouwd kin
Woo ich haw mien leijf en leijd

Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Es mie awd Limburg,
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.

Gaon ich nao de vreamde hear
Of wiet oet Limburg weg
Heur ich immer toch zo gear
't Gowd, 't kaod, 't slech.

Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Es mie awd Limburg,
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Zeuk ich mich e maedje oet,
Is dat e Limburgs keindj.
Dao wo ich mich aanvertroew,
en nörgens e baeter vinj.

Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Es mie awd Limburg,
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.

Jo Erens

Joseph Antonius Gertrud "Jo" Erens (Sittard, 24 februari 1928 – Amersfoort, 21 januari 1955) was een Limburgse zanger. Hij zong zijn liedjes in het Limburgs (Sittards) dialect. Zowel tekst als muziek werden door Erens geschreven.

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

Het Vlaams Volkslied - De Vlaamse Leeuw


Om het lied te beluisteren moet men klikken op het linker pijltje

De eerste twee strofen(vetgedrukt)worden bij officiële gelegenheden gezongen.

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan:
De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Hij strijdt nu duizend jaren voor vrijheid, land en God;
En nog zijn zijne krachten in al haar jeugdgenot.
Als zij hem machteloos denken en tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend en vrees'lijk voor hen op.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Wee hen, de onbezonnen', die vals en vol verraad,
De Vlaamse Leeuw komt strelen en trouweloos hem slaat.
Geen enkele handbeweging die hij uit 't oog verliest:
En voelt hij zich getroffen, hij stelt zijn maan en briest.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Het wraaksein is gegeven, hij is hun tergen moe;
Met vuur in 't oog, met woede springt hij den vijand toe.
Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk
En zegepralend grijnst hij op 's vijands trillend lijk.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina

Het Belgisch Volkslied - La Brabançonne


Om het lied te beluisteren moet men klikken op het linker pijltje

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,
Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad'ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd,
Bloei, o land, in eendracht niet te breken,
Wees immer u zelf, en ongeknecht,
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Terug naar begin pagina Klik hier op de blauwe link om terug te gaan naar het begin van deze pagina